Join Now

Kryptovaluta stellar – en moderne e-mynt og en fremtidsorientert plattform

Stellar anses for å være en av de mest moderne og fremtidsorienterte kryptovalutaene. Hva er det likevel som avgjør om dens suksess?

En nyskapende idé

Hva er Stellar egentlig? Det er et nettverk av digitale valutaer av type peer-to-peer med en åpen kildekode. Det ble etablert av Jed McCaleb, som har vært aktivt innenfor kryptovalutaer i mange år. Ideen var å forenkle og påskynde transaksjoner mellom valutaer verden rundt, og garantere solvens til personer som ikke har tilgang til tradisjonelle banktjenester.

Tokens av Stellars kryptovaluta blir kalt lumens eller XLM. Selv om Stellar og XLM eksisterer sammen i ett system, har de teknisk sett ulike grunnlag. Stellar omfatter et blokkjedenettverk mens lumens er et handelsobjekt innenfor rammen av dette nettverket. Ifølge Stellars nettside er det aktuelt 50 milliarder lumens i omløp.

Hvordan virker Stellar i praksis? La oss hypotetisk anta at noen ønsker å overføre 50 000 kroner, men har ikke tilgang til banken for å kunne gjennomføre transaksjonen. Denne personen kan imidlertid overføre en ekvivalent av 50 000 kroner i lumens. Mottakeren kan så veksle lumens i 50 000 kroner eller et likt beløp i en annen valuta. Transaksjonstider er til syvende og sist forkortet sammenlignet med typiske grenseoverskridende overføringer.

Plattform vs. kryptovaluta

Stellar-plattformen lar lage, sende og handle med digitale representasjoner av alle former for penger. Programvaren virker i et desentralisert, åpent nettverk og betjener millioner transaksjoner hver dag. Slik som Bitcoin og Ethereum, bygger Stellar på en blokkjede for å opprettholde synkronisering av nettverket. Stellar er likevel mye raskere, billigere og mer energisparende enn typiske blokkjedebaserte systemer.

Mens Bitcoin-nettverket er blitt etablert bare med tanke på handel med bitcoins, er Stellar et desentralisert system, som perfekt egner seg for handel med alle slags penger på en overskuelig og effektiv måte.

Stellar-nettverket har en nativ, digital kryptovaluta, lumen, hvis små mengder er nødvendig for å åpne en konto og gjennomføre transaksjoner, men bortsett fra disse kravene, prioriterer Stellar ingen bestemt valuta. Behov for lumens er et resultat av det primære prosjektet av Stellars hovedboksystem. Aktuelt er den minimale saldoen på en konto 1 lumen, og den minimale transaksjonsavgiften er 0,00001 lumen. Det er beløp som er små nok til å gjøre Stellar vidt tilgjengelig, men samtidig tilstrekkelig store for at spammere ikke bruker nettverket.

Bruk …

Det deklarative målet til stiftelsen Stellar Development er å benytte teknologien for distribuerte  hovedbøker til å støtte økonomisk vekst over hele verden ved å redusere kostnader av små transaksjoner. Stiftelsen satser også på å forbedre mobile teknologiers kapasitet til å gjennomføre raske og billige pengeoverføringer, og stimulere utvikling av små bedrifter verden rundt. For å oppnå dette, samarbeider Stellar med mange firmaer og tjenester, inkludert det britiske rådgivingsselskapet Deloitte, og til og med American Express siden mai 2018.

Stiftelsen planlegger å benytte Stellar til å etablere grunnlag for interoperativitet mellom ulike finanssystemer, inkludert banker. Med dette formålet tilbyr den transaksjoner i mange valutaer, som er blitt prosjektert for å være så effektive som mulig, uavhengig av ulike verdier av fiatvalutaer og kryptovalutaer.

Privatfirmaer og finansinstitusjoner i noen land, spesielt i deler av Afrika, India, Filippinene og noen land i Sørøst-Asia har begynt å bruke Stellar-nettverket. For eksempel samarbeider den indiske banken ICICI Bank med Stellar for å la brukerne gjennomføre raskere og tryggere transaksjoner med lavere kostnader enn før.

Historie og verdi

Stellar-nettverkssystemet ble startet i 2014 av Jed McCaleb, grunnlegger av Mount Gox og Ripple. Før den offisielle premieren laget McCaleb en nettside med navn „Secret Bitcoin Project” der han lette etter alfatestere. Den ideelle organisasjonen Stellar Development Foundation ble etablert i samarbeid med generaldirektøren i Stripe, Patrick Collison, og prosjektet begynte offisielt i juli.

Ved starten var det 100 milliarder lumens i nettverket. 25% av dem ble overlevert til andre ideelle organisasjoner, som arbeidet for økonomisk integrering. Stripe fikk 2% (2 milliarder primære tokens) i bytte for investering i prosjektet. Kryptovalutaen, som i utgangspunktet gikk under navnet stellar, senere ble kalt lumen eller XLM. I august 2014 erklærte Mercado Bitcoin, den første brasilske bitcoinbørsen, at den ville bruke Stellar-nettverket. Til januar 2015 hadde Stellar ca. 3 millioner registrerte brukerkontoer på plattformen sin, og dens markedsverdi utgjorde nesten 15 millioner dollar. Stiftelsen Stellar Development utga en oppdatert protokoll med en ny konsensusalgoritme i april 2015, som trådte i kraft i november 2015. Den nye algoritmen benyttet SCP, en kryptoprotokoll som ble utarbeidet av en professor ved Stanford University, David Mazières, noe som bidratt til en stor verdistigning. Fra dette tidspunktet har lumens verdi økt langsomt, men suksessivt.

Stellar … fremtidens kryptovaluta?

I midten av 2021 opplevde XLM et voldsomt verdihopp og oversteg markedsresistensnivået på 0,2 USD. I fjor ble det registrert en stadig vekst av valutaens verdi med midlertidige korreksjoner. På et tidspunkt oppnådde valutaen en ny topp, det vil si 0,9381 USD, men deretter opplevde den et kraftig fall med en korrigert verdi på under 0,2914 USD. Ifølge Wallet Investor tyder prisprognoser for stellar på at den er en utmerket kort- og langtidsinvestering. Den prognoserte XLM-prisen vil være 1,854 USD til 2026. Det er også Trading Beasts som anslår at XLM-prisen vil øke betydelig i løpet av de nærmeste årene. Nye investeringsprodukter som Stellar-sett, kan bidra til videre popularisering av denne mynten.

Trenden tyder altså på at stellar aldri har tapt verdien sin over en lengre tid, selv om den har hatt sine opp- og nedturer. For øvrig er det mange andre agenturer som lager økonomiske prognoser, som mener at XLMs verdi vil være på sitt største nettopp mot slutten av 2022.

Related Posts

Leave a Reply