Join Now

Investering i kryptovalutor – vägen till stabilisering

Under de senaste åren har vår syn på förmögenhet förändrats kraftigt. Även om vissa har känt av förlorade jobb och lönesänkningar har vi paradoxalt nog börjat spara mer – delvis på grund av avgränsningar och rörlighetsbegränsningar men också på grund av impulsen att minska utgifterna och spara pengar för sämre tider. Men hur ska vi investera dessa extra pengar för att uppnå stabilitet inom den närmaste framtiden?

Investering för alla …

Det är inte svårt att märka att unga människor på senare tid har börjat spara mer för att kunna gå tidigare i pension.  Många har insett att kloka investeringar inte bara kan bidra till att bygga upp en förmögenhet utan också till att förbättra den långsiktiga ekonomiska stabiliteten

Men varför väljer vi att investera just nu? Allt tack vare inflationen. Inflation är den allmänna prisökning som sker varje år och som leder till att pengarnas köpkraft sjunker. Inflationstakten kan variera kraftigt men på senare tid har många länder sett dess snabba ökning.

Människor som sparar pengar för att använda dem senare måste få dem att jobba för sig själva. Om pengar inte används kommer deras värde att sjunka. Omvänt gäller att ju mer du investerar, desto snabbare kan du dra nytta av kraften i sammansatt ränta.

Medvetet agerande

Det finns många investeringsstrategier men de flesta kan dock sammanfattas med att köpa billigt och sälja dyrt. Detta kallas ofta “buy the dips”.

Denna grundläggande investeringsteknik går ut på att köpa fler tillgångar när priset sjunker och under en korrigering. Även om det låter enkelt lägger investeraren mycket tid på att analysera diagram, kort- och långsiktiga glidande medelvärden och historiska trender. Det kallas också för att “köpa stora dippar” eller “små dippar” (big dips) eller “små dippar” (small dips). Den förstnämnda refererar till när priset faller under genomsnittet, medan den sistnämnda refererar till när priset faller från den plats där det senast placerades. Investerare som köper med denna strategi kan välja att sälja snabbt för att göra vinst eller behålla tillgången för att bygga upp en långsiktig position.

Att köpa en tillgång när priset faller är en bra strategi men den har flera nackdelar. För det första är det svårt att säga vad värdet på en tillgång kommer att vara nästa timme eller nästa dag. Det finns alltså ett annat sätt att investera: att köpa när priset är lägre än det historiska genomsnittet. Det är här som konceptet med ett glidande medelvärde, som illustrerar de bästa möjliga punkterna för att gå in och ut ur marknaden, är användbart.

Framtidsorienterade tillgångar

Kryptovalutor är i dagsläge ett av de investeringsområdena som utvecklas dynamiskt. De har visat sig vara den mest populära tillgången på senare tid och dessutom tror många experter att kryptovalutor kan komma att gå om traditionella finansiella instrument.

Förutom kryptovalutor finns det dock andra investeringsmöjligheter som står sig väl. De främsta rekommendationerna för aktier för det kommande året är PSU State Bank of India (SBI), GAIL, HDFC Bank, TCS och ONGC. Fastigheter är däremot ett av de mest populära investeringsalternativen i allmänhet. De senaste åren har haft stor inverkan på kommersiella fastigheter och priserna har varit rekordlåga. Experter anser därför att det är en bra idé att köpa en kommersiell fastighet och omvandla den till ett kontorskollektiv (s.k. coworking space). Eftersom efterfrågan på kontorskollektiven ökar kan detta vara en möjlighet till stadig och regelbunden vinst.

Investering i kryptovalutor – är det lönsamt?

Kryptovalutor är en speciell typ av tillgångar. De utmärker sig framför allt genom sin volatilitet, sin tekniska potential och det mycket breda utbudet av potentiella mynt för investeringar.

Under året från december 2016 till slutet av 2017 steg värdet på Bitcoin från 750 USD till 10 000 USD. Det innebär att den som investerade 10 000 dollar i december 2016 skulle ha vunnit hela 133 333 dollar på exakt 365 dagar. Det totala marknadsvärdet för kryptovalutor uppgick till hela 500 miljarder dollar. När fler och fler spekulanter anslöt sig till bubblan måste den dock oundvikligen brista. När priset på Bitcoin föll, kollapsade priserna på alla andra kryptovalutor. Ändå har många investerare dragit nytta av spekulationsbubblan. Detta är just effekten av volatilitet – en tillgångs benägenhet att generera stora förluster men också stora vinster.

Den tekniska potentialen gör å andra sidan att investeringar i kryptovalutor har mycket att göra med tekniska lösningar, t.ex. genom att investera i nystartade företag. Här beaktas i första hand det syfte för vilket kryptovalutan skapades. Det kan vara ett universellt betalningsmedel, ett sätt att skapa appar eller smarta kontrakt – och många andra användningsområden. Alla har konsekvenser för det potentiella framtida värdet.

Det stora urvalet skiljer kryptovalutor från de flesta traditionella tillgångar. Det finns över 6 000 olika mynt som inte har något sammanhängande samband. När det gäller värdepapper finns det också många olika typer men de är tydligt grupperade. Aktier från stora företag finns på de största och mest kända börserna, olika lokala börser säljer aktier från lokala företag och så vidare. När det gäller kryptovalutor försvinner alla relationer, eftersom börserna erbjuder de kryptovalutor som de råkar finna populära bland investerarna. Detta innebär att de huvudsakligen styrs av marknadskapitalisering snarare än av den faktiska potentialen.

Framtidens kryptovautor

Många tror att Bitcoins era är över. Det finns dock alternativ. Den första är Ethereum, en decentraliserad mjukvaruplattform som gör det möjligt att skapa och köra smarta kontrakt och decentraliserade tillämpningar (DApps) utan fördröjning, möjlighet till bedrägeri, kontroll eller inblandning från tredje part. Applikationer på Ethereum körs på plattformsspecifika kryptografiska tokens, Ether. Ether används för att navigera på Ethereum-plattformen och är främst efterfrågad av utvecklare som vill skapa och köra applikationer på Ethereum, eller av investerare som vill köpa andra digitala valutor med hjälp av Ether.  Ether lanserades 2015 och är nu den näst största digitala valutan efter Bitcoin, sett till marknadsvärde.

Litecoin lanserades 2011 och var en av de första kryptovalutorna som följde i Bitcoins fotspår. Den skapades av Charlie Lee, en MIT-utbildad och före detta Google-ingenjör. Litecoin bygger på ett globalt betalningsnätverk med öppen källkod som inte kontrolleras av någon central myndighet och som använder arbetsbevis som kan avkodas av konsumentprocessorer. Även om Litecoin på många sätt liknar Bitcoin har den en snabbare blockgenereringstakt och därmed en snabbare transaktionsbekräftelse.

Stellar anses dock vara en av de mest framtidsorienterade e-mynten. Stellar är både en valuta och en betalningsplattform. Det är en betalningsteknik som syftar till att koppla samman finansinstitut och minska kostnaderna och tiden för gränsöverskridande överföringar så mycket som möjligt. Det är också en mycket populär tillgång bland investerare, som kan köpa den till exempel genom Paketet Stellar.

För närvarande driver Stellar ett nätverk av decentraliserade servrar med en distribuerad huvudbok som uppdateras varannan till var femte sekund i alla noder. Den mest synliga faktorn som skiljer Stellar från populära mynt, inklusive Bitcoin, är konsensusprotokollet. Den är inte beroende av ett helt nätverk av gruvarbetare för att validera transaktioner, utan använder i stället algoritmen Federated Byzantine Agreement (FBA) för snabbare behandling. Det finns också ett antal planer för att förbättra valutans effektivitet och vidareutveckling.

Att investera verkar därför vara ett beprövat sätt att uppnå ekonomisk stabilitet. Det lönar sig dock att vara medveten om de risker man tar och alltid välja tillgångar som ser bra ut för framtiden.

Related Posts

Leave a Reply